гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Ученически съвет

Коледен благотворителен базар – 2016 г.