гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Преподаватели

Учителят, ако е честен, то винаги трябва да е внимателен ученик. – М. Горки