Преподаватели

Учителят, ако е честен, то винаги трябва да е внимателен ученик. – М. Горки