Прием 1ви клас

Учебна 2022/2023 година

Списъци на учениците от първи клас по паралелки:

1а клас

1б клас

1в клас

1г клас

Учебна 2022/2023 година

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Заповед на Директора за план-прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 година

График на дейностите за за прием в първи клас

НАРЕДБА за прием  на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Учебна 2021/2022 година

Списъци на учениците от първи клас по паралелки:

1 а клас

1 б клас

1 в клас

1 г клас

1 д клас

Профилът се избира от родителя след като е прието детето.

1кл-1

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Заповед на Директора за план – прием на ученици в I клас за учебната 2021/2022 година

График на дейностите за учебната 2021/2022 година

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища

За повече информация страницата на Столична община

Забележка: Във връзка с големия брой желаещи за прием в 1. клас в 36 СУ броят във всяка паралелка ще бъде 24 ученици.

Отворени врати в 36 СУ – видео

Учебна 2020/2021 година

Списъци на учениците от първи клас по паралелки:

1а клас

1б клас

1в клас

1г клас

1д клас

Прием в I клас за учебната 2020/2021 година

Свободни места за 1. клас за учебната 2020/2021 година в 36 СУ “М. Горки“ – няма

Свободни места за 1. клас за учебната 2020/2021 година след трето класиране в 36 СУ “М. Горки“ – 5

Списък на приетите ученици на трето класиране в 36 СУ „М. Горки“

Важно! Обща родителска среща за приетите ученици в 1.клас за учебната 2020/2021 година ще се проведе в началото на месец септември. Датата ще бъде определена допълнително.

Заявление за трето класиране в 36 СУ учебна 2020/2021

Брой незаети места за трето класиране – 10

Списък на приетите ученици на второ класиране в 36 СУ 

Заявлението за второ класиране за 36 СУ може да подадете online, на адрес priem.1class@36sou.com или в училище от 9.00 до 17.00 часа

Брой незаети места за второ класиране – 21

Списък на приетите ученици за първи клас на първо класиране в 36 СУ

Важни дати за първокласниците и техните родители:

Заявление за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  ПЪРВИ КЛАС

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

– Удостоверение за настоящ адрес

– Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

– Удостоверение за раждане на детето

Освен горното, Родителите могат да изтеглят и попълнят Заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по ел. път на електронната поща на съответното училище.

По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

Цялата информация за кампанията, бланка на заявление, списък на учебните заведения и контактни с тях  можете да намерите в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages и на интернет страниците на районните администрации.

Заедно ще се справим!

– До 30 март всяко училище следва да обяви на електронната си страница план-приема за първи клас за учебната 2020/2021 г.

– Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани по електронен път. На сайта на всяко училище ще бъдат публикувани заявленията, реда и начина за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

– На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящия номер на вашето заявление.

Заповед на Директора за прием на ученици в I клас

График на дейностите за прием на ученици в I-ви клас за учебната 2020/2021 година

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Прием в I клас за учебната 2019/2020 година

Свободни места след трето класиране в 36 СУ

Списък на приетите ученици на трето класиране в първи клас в 36 СУ 

Незаети места за трето класиране в 36 СУ

Списък на приетите ученици за първи клас на второ класиране 

Незаети места за второ класиране в 36 СУ

Списък на приетите ученици за първи клас на първо класиране в 36 СУ

Система за прием на ученици в първи клас  в общинските училища на територията на Столична община

Заповед на Директора за прием на ученици в първи клас

Критерии за прием в първи клас в 36 СУ „Максим Горки“

Карта на прилежащия район на 36 СУ

Прилежащ район на 36 СУ

Заявление за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

График на дейностите по приема на ученици в първи клас за 2019/2020 година