гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Документи

Препоръчителна литература за лятно четене за учениците от:

2. клас

3. клас

4. клас

5. клас

6. клас

7. клас

8. клас

9. клас

10. клас

11. клас

12. клас

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

  1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
  2.  Информация за същността на всеки един вид социална услуга
  3.  Практически насоки за действия при инцидент
  4. Услуги, работещи за отпадане от образователната система

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 36 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ ГОРКИ“ 2016-2020 г.