Резултати от Национално онлайн оценяване на дигитални компетентности

img_0001

На 13.07.2016 г. учениците от 10.А клас в 36 СУ участваха в Национално онлайн оценяване на дигитални компетентности – самостоятелно ниво на владеене по Европейската реферетна рамка за оценяване.

В съответствие с положителна резолюция на Доклад № 80893-406/11.07.2016 г. на МОН участниците, получили резултат от тест и практическа задача над 50% получават удостоверения: (още…)

Прочети