Състезания

2023/2024 учебна година Състезание "Млад огнеборец" На 14.05.2024 г. отборът на 36.СУ „Максим Горки“ с инструктор Николай Нанов от VI ПСПБЗН за поредна година спечели първо място в традиционното градско състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“. Висок състезателен дух, знания и умения за адекватни действия при възникване на пожари,...

Профил на купувача

ЗАПОВЕД за определяне на избраните заявители по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ ПРЕДЛОЖЕНИЕ за доставка на продуктите /Приложение 1 – образец/ ЗАПОВЕД №1025/28.05. 2019 г. за откриване на процедура за набиране...

Отчет

Бюджет на 36 СУ за 2024 година Отчет за I тримесечие на 2024 година Отчет за IV тримесечие на 2023 година Отчет за III тримесечие на 2023 година Отчет за II тримесечие на 2023 година Отчет за I тримесечие на 2023 година Отчет за IV тримесечие на 2022 година Отчет...

Доклад

Доклад-анализ за учебната 2018/2019 година в 36 СУ „Максим Горки“ Доклад-анализ за учебната 2017/2018 година в 36 СУ „Максим Горки“ Доклад-анализ за учебната 2016/2017 година в 36 СУ „Максим Горки“ Доклад-анализ за учебната 2015/2016 година в 36 СОУ „Максим Горки“ Доклад-анализ за учебната 2014/2015 година в 36 СОУ „Максим Горки“...