Състезания

2022/2023 учебна година Състезание "Млад огнеборец" На първо място в Градското състезание на младежки противопожарни отряди ,,Млад огнеборец’’ се класира отборът на 36 СУ ,,Максим Горки’’. Състезанието, организирано от Спортния клуб по пожароприложен спорт на Столична дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението’’, се проведе на 12 май 2023 г....

Профил на купувача

ЗАПОВЕД за определяне на избраните заявители по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ ПРЕДЛОЖЕНИЕ за доставка на продуктите /Приложение 1 – образец/ ЗАПОВЕД №1025/28.05. 2019 г. за откриване на процедура за набиране...

Отчет

Отчет за II тримесечие на 2023 година Отчет за I тримесечие на 2023 година Отчет за IV тримесечие на 2022 година Отчет за III тримесечие за 2022 година Отчет за II тримесечие за 2022 година Отчет за I тримесечие на 2022 година Бюджет на 36 СУ в края на 2021...

Доклад

Доклад-анализ за учебната 2018/2019 година в 36 СУ „Максим Горки“ Доклад-анализ за учебната 2017/2018 година в 36 СУ „Максим Горки“ Доклад-анализ за учебната 2016/2017 година в 36 СУ „Максим Горки“ Доклад-анализ за учебната 2015/2016 година в 36 СОУ „Максим Горки“ Доклад-анализ за учебната 2014/2015 година в 36 СОУ „Максим Горки“...