Състезания

2023/2024 учебна година Олимпиада "Знам и мога" Резултати от олимпиада по физика и астрономия - общински кръг Резултати от олимпиада по история и цивилизации - общински кръг Резултати от олимпиада по английски език - общински кръг Резултати от олимпиада по география и икономика - общински кръг Резултати от олимпиада по...

Профил на купувача

ЗАПОВЕД за определяне на избраните заявители по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ ПРЕДЛОЖЕНИЕ за доставка на продуктите /Приложение 1 – образец/ ЗАПОВЕД №1025/28.05. 2019 г. за откриване на процедура за набиране...

Отчет

Отчет за IV тримесечие на 2023 година Отчет за III тримесечие на 2023 година Отчет за II тримесечие на 2023 година Отчет за I тримесечие на 2023 година Отчет за IV тримесечие на 2022 година Отчет за III тримесечие за 2022 година Отчет за II тримесечие за 2022 година Отчет...

Доклад

Доклад-анализ за учебната 2018/2019 година в 36 СУ „Максим Горки“ Доклад-анализ за учебната 2017/2018 година в 36 СУ „Максим Горки“ Доклад-анализ за учебната 2016/2017 година в 36 СУ „Максим Горки“ Доклад-анализ за учебната 2015/2016 година в 36 СОУ „Максим Горки“ Доклад-анализ за учебната 2014/2015 година в 36 СОУ „Максим Горки“...