Информация за незаетите места за четвърти етап на класиране след 7 клас

Информация за незаетите места за четвърти етап на класиране след 7 клас

Брой свободни места:

Паралелка „Чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език – 1 място;

Паралелка „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език – 2 места.

Подаване на документи – от 03.08.2021г. до 05.08.2021г. вкл. от 8.00 до 16.00ч. в 36 СУ

Класиране – 06.08.2021г. – 9.30ч.

Записване на приетите ученици – 06.08.2021г. – от 9.30ч до 16.00ч.

 

От ръководството

Прочетете

На вниманието на кандидат-гимназистите и техните родители!

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

  1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2021 г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

  1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

  1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в 36 СУ „Максим Горки“, като подават следните документи:

-заявление до Директора за записване в 36 СУ – предоставя се от училището или предварително може да попълните приложените по долу;

-оригинал на свидетелство за основно образование;

-копие на удостоверение за раждане на ученика

Приложения:

Заявление за паралелка с профил „чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език;

Заявление за паралелка с профил „природни науки“ с интензивно изучаване на английски език.

 

От ръководството.

Прочетете

Разпределение на класовете по смени за I срок на учебната 2021/2022 година.

Уважаеми родители и скъпи ученици,

За първи срок на учебната 2021/2022 г. обучението по класове ще бъде както следва:

Първа смяна:

1 клас, 2 клас, 3 клас, 5 клас, 6 клас, 11 клас и 12 клас

Втора смяна:

4 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас и 10 клас.

От ръководството

Прочетете

Запознаване с оценените писмени работи на учениците от VII клас и X клас, явили се на НВО

Запознаването  с оценените писмени работи на учениците от VII клас и X клас, явили се на НВО по БЕЛ, по математика и по чужди езици, ще се осъществи от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително – от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч., както следва:

  • БЕЛ VІІ и Х клас – ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1.
  • математика VІІ и Х клас – СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 48.
  • чужди езици VІІ и Х клас – 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 68.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят. (още…)

Прочетете

Покорявайте върхове и сбъдвайте мечтите си!

випуск 2021 (5)

Дипломираха се момичетата и момчетата от випуск 2021г. На тържеството, състояло се на 22.06.2021 г., директорът г-жа Светла Нотева и класните ръководители на 12А и 12Б връчиха документите за зрелост. (още…)

Прочетете