Работа и обучение в условията на COVID-19

Заповед №623/27.01.2021г. на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със Заповед №РД-01-52/26.01.2021г. и Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 в 36 Средно училище „Максим Горки“

Лични данни GDPR

Длъжностно лице за защита на личните данни: адвокат Елена Иванова Златева тел. 0882030565 e-mail: ezlateva@abv.bg   Инструкция лични данни Политика лични данни

Свободни места за ученици

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 год. към 05.07.2023г. Заявления за кандидатстване се приемат само за обявените в момента свободни места! Документи за прием на ученици, ненавършили 16 г., се подават в присъствието на двамата родители, а при невъзможност родителят представя декларация-съгласие за прием и обучение в 36 СУ...

Aдминистративни услуги и образци на заявления

Издаване на диплома за средно образование  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Издаване на служебна бележка...

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година: 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г....

Консултации

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ И СРЕЩА С РОДИТЕЛИ Учебна 2023/2024 година II срок Начален етап  – информация за консултациите на учителите с ученици  и среща с родители можете да намерите ТУК Прогимназиален и гимназиален етап – информация за консултациите на учителите с ученици  и среща с родители можете да намерите ТУК   I срок Начален...

Седмично разписание

II срок, учебна 2022/2023г. Седмично разписание I-IV клас Седмично разписание V-XII клас   I срок, учебна 2023/2024г. Седмично разписание I-IV клас Седмично разписание V-XII клас   II срок, учебна 2022/2023г. Седмично разписание I клас Седмично разписание II клас Седмично разписание III клас Седмично разписание IV клас Седмично разписание V-XII клас...