Родителска среща

Уважаеми родители,

На 20.09.2022 г. (вторник) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от шести, седми, девети, десети, единадесети и дванадесети клас.

На 21.09.2022 г. (сряда) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от втори, трети и четвърти клас.

Прочети

ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В  36. СУ

1. Тема на обучението:

„Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба към системата  на образованието за адекватна реакция спрямо агресията“

2. Място на провеждане: 36 СУ

3. Период на провеждане: 9.00ч.– 17.00ч.  на 08.09.2022г.

(До 08.10.2022г. представяне на разработки/тестове, което се явява втора част на обучението)

Обучението е с продължителност 16 академични часа часа от които: 8 часа теоретична част и 8 часа практически задачи. Предоставя се удостоверение за 1 квалификационен кредит.

4. Наименование на обучителната организация: „Коректив експрес“ ООД ; 

Лектор: адв. Елена Златева

5. Брой на педагогическите специалисти: 42

Прочети

Информация за незаети места след четвърти етап на класиране за учебната 2022/2023г.

36 СУ „Макси Горки“ обявява следните свободни места:

Паралелка „Чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език – няма свободни места;

Паралелка „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език – 1 място.

Подаване на документи – от 02.09.2022г. до 05.09.2022г. вкл. от 8.00 до 16.00ч. в 36 СУ

Класиране – 07.09.2022г. – 12.00 ч.

Записване на приетите ученици – 08.09.2022г. – от 9.30ч до 16.00ч.

От ръководството

Прочети