Незаети места за трето класиране в 1. клас учебна 2020/2021

student 1class

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Брой незаети места за трето класиране – 10

Заявлението за трето класиране за 36 СУ може да подадете online, на адрес:  priem.1class@36sou.com. или в училище:

  • 19.06.2020 г. – от 09.00 до 17.00 часа
  • 22.06.2020 г. – от 09.00до 12.00 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на трето класиране – 22.06.2020 г., 18.00ч.

Заявление за трето класиране в 36 СУ учебна 2020/2021

Прочетете

Резултати от олимпиадата по италиански език – Областен кръг – град София

Уважаеми ученици,

резултатите по италиански език  са изпратени на училищата, в които учите. Уведомяваме Ви, че класираните ученици за Национален кръг могат да са явят в 36 СУ на 27.06.2020г. /събота/ от 8.00 часа.

Явете се в 36 СУ не по-късно от 7.30 часа с документ за самоличност и с лични предпазни средства /маски, ръкавици/.

Очаквайте още подробности на нашия сайт.

Прочетете

Второ класиране – 1.клас учебна 2020/2021 година

student 1class

Родителите/ настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/ него лица записват класирания ученик в сградата на 36 СУ“М. Горки“ както следва:

16.06.2020г. – от 09.00ч. до 17.00ч.

17.06.2020г. – от 13.30ч. до  17.00ч.

18.06. 2020г. – от 09.00ч. до 17.00ч.

При записване родителят/ настойникът или упълномощено от него лице предоставя  оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование. 

Списък на приетите ученици на второ класиране в 36 СУ 

Прочетете

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

student 1class

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Брой незаети места за второ класиране – 21

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждането на Национално външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020г. до 12.06.2020г. включително.

Заявлението за второ класиране за 36 СУ може да подадете online, на адрес priem.1class@36sou.com

Заявление за второ класиране

или в училище от 9.00 до 17.00 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18.00ч.

Прочетете

Допълнително обучение за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители,

Във връзка с общата подкрепа за личностно развитие в училище за целите на превенцията на обучителните затруднения, ученици от 36 СУ, които имат системни пропуски по даден учебен предмет могат да бъдат включени в допълнително обучение.

За повече информация се запознайте със Заповед №867/03.06.2020 на Директора на училището в рубриката Документи.

Прочетете