Родителска среща 5 клас

Уважаеми родители,

На 13.09.2021 г. (понеделник) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от пети клас.

Разпределението на учениците по паралелки ще получите като съобщение в електронен дневник „Школо“

Моля за присъствие само на един представител от семейство!

Родителската среща ще протече съобразно всички изисквания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.

 

Прочетете

Родителска среща 8 клас

Уважаеми родители,

На 13.09.2021 г. (понеделник) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от осми клас.

Моля за присъствие само на един представител от семейство!

Родителската среща ще протече съобразно всички изисквания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.

 

Прочетете

Родителска среща за 1-ви клас

Уважаеми родители,

На 08.09.2021 г. (сряда) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от първи клас.

Моля за присъствие само на един представител от семейство!

Родителската среща ще протече съобразно всички изисквания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.

Списъци на учениците от първи клас по паралелки може да видите тук.

Прочетете

Четвърто класиране

Списък за класиране

на учениците след VII клас

четвърто класиране за 2021/2022 учебна година

36 СУ „Максим Горки“

Паралелка „Чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език:

№ по ред Входящ № Бал
1 2203353 300.500
резерви
1 2206157 239.000
2 2202979 238.000
3 2201008 229.000
4 2206172 228.000
5 2208230 212.000
6 2208401 212.000
7 2205831 187.500
8 2204045 183.000
9 2211026 164.000

 

Паралелка „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език:

№ по ред Входящ № Бал
1 2209898 221,250
2 2208990 207,500
резерви
1 2206157 195.250
2 2204045 194.000
3 2205765 193.250
4 2232979 190.500
5 2201008 188.500
6 2201227 188.250
7 2207333 186.500
8 2208230 185.500
9 2208401 177.000
10 2205831 165.250
11 2204702 130.000
12 2211026 103.500
13 2210354   95.500
Прочетете

Информация за незаетите места за четвърти етап на класиране след 7 клас

Информация за незаетите места за четвърти етап на класиране след 7 клас

Брой свободни места:

Паралелка „Чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език – 1 място;

Паралелка „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език – 2 места.

Подаване на документи – от 03.08.2021г. до 05.08.2021г. вкл. от 8.00 до 16.00ч. в 36 СУ

Класиране – 06.08.2021г. – 9.30ч.

Записване на приетите ученици – 06.08.2021г. – от 9.30ч до 16.00ч.

 

От ръководството

Прочетете