На вниманието на родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

Комисията за прием на документи за записване на ученици в първи клас ще работи по следния график в дните на НВО VII и X клас:

16.06.2021 г – от 14:00 ч. до 17:30 ч.

17.06.2021 г. – от 14:00 ч. до 17:30 ч.

18.06.2021 г. – от 14:00 ч. до 17:00 ч. (още…)

Прочетете

Уважаеми родители и ученици от V и VI клас,

предвид увеличения брой учебни седмици в периода от 15.06 до 30.06.2021 година вкл. са планирани занимания по интереси. Занятията ще се провеждат от 13.30 до 19.10 часа, съгласно седмичното разписание на класовете за втория учебен срок.

Присъствието на учениците не е задължително.

Прочетете

Уважаеми родители,

Предвид увеличения брой седмици за учениците от I до IV клас, след обсъждане на педагогически съвет, се взе решение да работим по следните графици по класове.

Присъствието на учениците не е задължително.

1а клас

1б клас

1в клас

1г клас

1д клас (още…)

Прочетете

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност

24

Честит празник!

 

Прочетете